Kontakt Protokoll & MÖT

ÖVERLIDA BYALAG STYRELSE


Ordförande Markus Johansson

Telefon 0702 - 79 79 37


 info@overlida.se

Via denna mail når du Ordförande & Sekreterare


styrelsen@overlida.se

Via denna mail når du alla medlemmar ur

Överlida Byalags Styrelse


ekonomi@overlida.se

Via denna mail når du Kassör


Bankgironr: 5267-5899

SWISH: 123 649 28 88CYKELFESTKOMMITÉN


cykelfest@overlida.se


Via denna mail når du:

Roxana


PROJEKTGRUPP NÄSETRUNDAN


nasetrundan@overlida.seMJÖBÄCK ÖVERLIDA TILLSAMMANS


mot@overlida.se

Via denna mail når du Redaktionen


mariemartensson1972@gmail.com

Via denna mail når du AnnonsansvarigRedaktionen: Eva, Jeanette, Marie

Grafisk form: Jan Cocked

Tryck: DS-Tryck

Distribution: Eva, Håkan

Annonsansvarig: Marie Mårtensson


unsplash