Om Överlida

Välkommen till Överlida

Läge för det vackraste livet

FAKTA OM ÖVERLIDA


Överlida är en tätort i Svenljunga kommun, Västra Götalands Län.

 

Orten är belägen mellan sjöarna Lilla och Stora Hallången, 25 km sydväst om Svenljunga, utmed länsväg 154 (Falkenberg-Borås).

 

Det bor ca 540 personer i Överlida och arean är ca 85 hektar

 

Överlida är ett företagaresamhälle med många enmansföretag, men även ett flertal mindre företag med 2-60 anställda

 

Koordinater  57°21′N 12°54′Ö

ÖVERLIDA BYALAGS STYRELSE

Alla Överlidas invånare är medlemmar i Överlida Byalag!


Styrelsen består idag av följande personer:

Lina Efraimsson - Orförande

Karin Eriksson - Kassör

Roxana Guzman - Sekreterare

Cecilia Colliander

Fredrik Johansson

Benny Johansson

Thomas Örjansson

Dan Lillvik

Johannes Gabrielsson

Lina Jarhult

Markus Johansson


Vill du vara med och utveckla din bygd?

Missa inte att finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från Byalagspengen.