Kontakt

Välkommen till Överlida

Läge för det vackraste livet

ÖVERLIDA BYALAG STYRELSE

 

info@overlida.nu

Via denna mail når du Ordförande, Kassör, Sekreterare samt Webmaster

 

styrelsen@overlida.nu

Via denna mail når du alla medlemmar ur Överlida Byalags Styrelse

 

Bankgironr: 5267-5899

 

 

CYKELFESTKOMMITÉN

 

cykelfest@overlida.nu

 

Via denna mail når du:

Sofie, Tobias, Lollo, Vivvi, Roxana,

Peter, Janne och Geeta

via Sofie och Roxana.

 

 

ÖVERLIDA MJÖBÄCK TILLSAMMANS

 

omt@overlida.nu

Via denna mail når du Redaktionen

 

mariemartensson1972@gmail.com

Via denna mail når du Annonsansvarig

 

 

Redaktionen: Eva, Jeanette, Marie, Elske

Grafisk form: Jan Cocked

Tryck: DS-Tryck

Distribution: Eva, Håkan

Annonsansvarig: Marie Mårtensson