Kontakt

Välkommen till Överlida

Läge för det vackraste livet

ÖVERLIDA BYALAG STYRELSE

 

Ordförande Lina Efraimsson

Telefon 0703 - 37 46 83

 

info@overlida.nu

Via denna mail når du Ordförande & Kassör

 

styrelsen@overlida.nu

Via denna mail når du alla medlemmar ur

Överlida Byalags Styrelse

 

projekt@overlida.se

Hit kan du vända dig om du vill delta i något av våra projekt eller om du vill sponsra på något sätt.

 

Bankgironr: 5267-5899

SWISH: 123 649 28 88

 

 

CYKELFESTKOMMITÉN

 

cykelfest@overlida.nu

 

Via denna mail når du:

Sofie & Roxana

 

MJÖBÄCK ÖVERLIDA TILLSAMMANS

 

mot@overlida.nu

Via denna mail når du Redaktionen

 

mariemartensson1972@gmail.com

Via denna mail når du Annonsansvarig

 

 

Redaktionen: Eva, Jeanette, Marie, Elske

Grafisk form: Jan Cocked

Tryck: DS-Tryck

Distribution: Eva, Håkan

Annonsansvarig: Marie Mårtensson